قتل فقط به خاطر یک نگاه در درگیری

پرونده جوانی که در حمایت از برادرش وارد درگیری شد و با چاقو به قتل رسید، در حالی رسیدگی شد که یکی از متهمان به اروپا فرار کرده و متهم دیگر نیز قتل را انکار کرد.

این درگیری در یکی از مناطق جنوب تهران اتفاق افتاد و بعد از اینکه کامران زخمی شد، دوستانش او را به بیمارستان رساندند اما از آنجا که ضربه چاقو یکی از شاهر‌گ‌های او را قطع کرده‌ بود جانش را از دست داد.

در ابتدای جلسه رسیدگی به این پرونده که در شعبه 7 دادگاه کیفری استان تهران برگزار شد، کیفرخواست علیه متهم به نام شاهین خوانده‌ و نماینده دادستان خواستار مجازات متهم شد. همچنین برای سه متهم دیگر نیز به اتهام شرکت در نزاع دسته‌جمعی درخواست مجازات شد.

در ادامه پدر و مادر مقتول در جایگاه قرار گرفتند و خواستار صدور حکم قصاص شدند.

وقتی نوبت به متهم رسید، او اتهام قتل را رد کرد و گفت: درگیری اصلی میان دوست من به نام کاظم با برادر کامران بود. کاظم به کامران گفت چرا به من نگاه کردی و سر این موضوع با هم دعوا کردند. کاظم برادر کامران را زد. چند دقیقه بعد کامران آمد و به این موضوع اعتراض کرد. من گفتم که درگیری تو با کاظم است و کسی که برادرت را کتک زده، من نبودم. بعد کاظم فحشی به مقتول داد و دعوای آنها بالا گرفت. کامران به سمت من هم حمله کرد و خواست مرا بزند من یک چاقو داشتم اما نمی‌دانم ضربه زدم یا نه.

سپس یکی از شاهدان در جایگاه حاضر شد؛ او گفت: من و کامران با هم دوست بودیم. برادر کامران با او تماس گرفت و گفت که دعوا کرده و کاظم او را زده ‌است. کامران و من هردو ورزشکار حرفه‌ای هستیم و آن روز هم داشتیم از کوه برمی‌گشتیم که برادر کامران تلفن کرد. من به کامران گفتم بهتر است نرویم چون کاظم از اراذل محل است و ممکن است درگیری ایجاد شود اما کامران قبول نکرد. وقتی هم که به محل رسیدیم دوستان کاظم چیزی نگفتند اما کاظم توهین کرد و با پرخاشگری حرف زد که همین هم کامران را عصبانی کرد. آنها با هم درگیر شدند؛ کاظم با قمه و متهم حاضر در دادگاه هم با چاقوی گاو‌کش به او حمله کرد که یک ضربه به مقتول زد و من این را دیدم. شدت خونی که از کامران می‌رفت آن‌قدر زیاد بود که انگار خون فواره می‌زد.

سپس دیگر متهمان در جایگاه حاضر شدند و دفاعیات خود را مطرح کردند.

وقتی متهم ردیف اول برای بیان آخرین دفاع در جایگاه قرار گرفت؛ گفت: من از اولیای ‌دم طلب حلالیت دارم. واقعا قصد کشتن نداشتم و نمی‌خواستم این‌طور شود. واقعا نمی‌دانم ضربه زدم یا نه. اشتباه کردم و درخواست بخشش دارم.در پایان قضات شعبه 7 دادگاه کیفری استان تهران وارد شور شدند.

منبع: شرق