خودکشی پسر به دلیل نخریدن خودرو توسط پدر

جوانی که نتوانسته بود رضایت پدرش را برای خرید خودرو جلب کند، اقدام به خودکشی کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان: صبح امروز گزارشی مبنی بر خودکشی یک جوان ۲۰ ساله به کلانتری ۱۰۹ بهارستان اعلام شد.

با بررسی علت خودکشی مشخص شد که این جوان از پدرش درخواست خرید خودرو می‌کند، اما با جواب منفی و مخالفت پدر خود رو به رو می‌شود.

جوان 20 ساله پس از مشاهده مخالفت پدرش با خرید خودرو، به خوردن قرص اقدام کرده و دست به خودکشی می‌زند و با توجه به تعداد زیاد قرص‌های خورده شده به شدت مسموم و پس از گذشت چند ساعت در بیمارستان فوت می‌کند و جسد وی نیز به پزشکی قانونی منتقل شد.

با دستور بازپرس شعبه ششم قاضی مدیر روستا، بررسی این پرونده در دستور کار قرار گرفت.