فرو رفتن میله چوب لباسی در سرِ جوان تهرانی

ساعت ۲۱:۰۶ دقیقه شب گذشته افتادن رخت‌آویز مقابل مغازه‌ای بر روی مردی ۳۶ ساله در بزرگراه رسالت، خیابان استاد حسن بنا جنوبی، موجب فرو رفتن یکی از میله‌های آن به سر این شخص شد.

خبرآنلاین: ساعت ۲۱:۰۶ دقیقه شب گذشته افتادن رخت‌آویز مقابل مغازه‌ای بر روی مردی ۳۶ ساله در بزرگراه رسالت، خیابان استاد حسن بنا جنوبی، موجب فرو رفتن یکی از میله‌های آن به سر این شخص شد.

به گزارش آتش نشانی، بنا به اظهار شاهدان، مرد 36 ساله‌ای در داخل کوچه و در کنار مغازه‌ای نشسته بود که با برخورد ناگهانی دست شخص رهگذری با رخت‌آویز فلزی که در مقابل این مغازه قرار داشت، این وسیله بر روی مرد 36 ساله واژگون شد و موجب فرو رفتن یکی از میله‌های نازک آن در سرش شد.

فرو رفتن میله چوب لباسی در سرِ جوان تهرانی

در این حادثه با افتادن رخت‌آویز به یک طرف و برخورد آن با سر این مرد 36 ساله، یکی از میله‌های نازک رخت‌آویز، پوست سر این فرد را سوراخ کرده و پس از حدود 10 سانتی‌متر از سمت دیگر پوست سر خارج شد ولی به جمجمه سر این شخص آسیبی نرسید.

فرو رفتن میله چوب لباسی در سرِ جوان تهرانی

آتش‌نشانان میله فلزی را با دستگاه برش هیدرو لیک، کوتاه کرده و از رخت‌آویز جدا کردند. این فرد به بیمارستان انتقال یافت.

فرو رفتن میله چوب لباسی در سرِ جوان تهرانی