جان باختن فردی که در برابر شورای شهر خود سوزی کرده بود

مرد ۴۵ ساله هفته پیش به همراه فرزندش مقابل شورا رفت و اقدام به خودسوزی کرد.

مرد ۴۵ ساله هفته پیش  به همراه فرزندش مقابل شورا رفت و اقدام به خودسوزی کرد.

علت اقدام این فرد، پلمپ کردن مغازه اش بوده است. "این شخص در منطقه دو تهران مغازه دارد و به دلیل بدهی به شهرداری اقدام به خودسوزی کرد و امروز خبر رسید که وی فوت کرده است.

در پی خودسوزی این مرد، محمدعلی افشانی، شهردار تهران، با "ابراز تاسف" از این حادثه دستور رسیدگی به آن را صادر کرد.
فارس