علت دو فاجعه آتش‌سوزی در مشهد مشخص شد

وقتی پدر کودک به بیرون از منزل رفته بود، پسربچه شعله کبریت را به کاغذ نزدیک می‌کند که با آتش گرفتن کاغذ آن را از ترس در کنار رختخواب‌ها می‌اندازد و همین موضوع موجب بروز آتش سوزی در این منزل کوچک می‌شود.

سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی مشهد علت دو فاجعه مرگبار آتش سوزی منزل را در حالی اعلام کرد که فداکاری یک مادر برای نجات فرزندانش و ماجرای فداکاری دختر نوجوانی که دل به شعله‌های آتش زد تا برادرش را نجات دهد، در افکار عمومی ماندگار شد.

به گزارش خراسان، اولین حادثه تلخ آتش سوزی سپیده دم هفتم مرداد در خیابان رودکی مشهد هنگامی رخ داد که مرد میان سال برای سرکشی از باغش در حالی از منزل خارج شد که همسر و فرزندانش خواب بودند. دقایقی بعد از رفتن پدر، ناگهان دختر ۲۰ ساله او با شنیدن صدایی انفجارگونه از خواب پرید و هراسان به داخل حیاط دوید.

او با دیدن شعله‌های آتش که از طبقه اول این منزل سه طبقه زبانه می‌کشید، وحشت زده فریاد می‌زد و کمک می‌خواست. در این هنگام نگاه دختر جوان به پنجره طبقه دوم ساختمان خیره ماند جایی که خواهر و برادر کوچکش با چهره‌ای مضطرب به او می‌نگریستند تا راه چاره‌ای برای فرار از میان دود و آتش بیابند! دختر جوان از داخل حیاط فریاد کشید، بروید پشت بام!

پسر ۱۵ ساله و دختر ۱۰ ساله با کمک مادرشان به طبقه بالا رفتند تا از در پشت بام راه فراری بیابند! شعله‌های آتش از پله‌های داخل منزل به طبقات بالا زبانه می‌کشید و دود غلیظی داخل ساختمان را فراگرفته بود.

پسر بزرگ‌تر این خانواده نیز که تلاش می‌کرد راه گریزی برای اعضای خانواده اش بیابد یکی از در‌های پشت بام را باز کرده و از میان دود‌های غلیظ گریخت، اما دیگر نتوانست دوباره به داخل باز گردد.

مادر کودکان همه تلاش خود را برای نجات فرزندانش به کار گرفت، ولی دود غلیظ ناشی از سوختن لوازم منزل امانش نداد و او در حالی جان سپرد که قصد داشت کودکانش را به دری برساند که باز شده بود! ولی دختر ۱۰ ساله و پسر ۱۵ ساله او نتوانستند از میان دود و آتش خود را نجات دهند مادر به همراه فرزندانش جان به جان آفرین تسلیم کرد.

دقایقی بعد نیرو‌های آتش نشانی با تماس تلفنی یکی از همسایگان از راه رسیدند و شعله‌های آتش را خاموش کردند، اما صحنه دردناک مرگ مادر و دو فرزند، خاطره‌ای تلخ در ذهن امدادگران باقی گذاشت.

با گزارش حادثه مرگبار آتش سوزی به قاضی ویژه قتل عمد، دقایقی بعد قاضی کاظم میرزایی، در محل وقوع حادثه حضور یافت و به تحقیق در این باره پرداخت. اگرچه همه فرضیه‌ها به غیرعمدی بودن آتش سوزی می‌رسید، اما باز هم تحقیقات گسترده‌ای با صدور دستوری از سوی مقام قضایی توسط کارشناسان آتش نشانی آغاز شد و این پرونده در شعبه ۲۱۱ دادسرای عمومی وانقلاب مشهد مورد بررسی قرار گرفت. گزارش خراسان حاکی است، روز گذشته علت وقوع این حادثه تلخ به طور رسمی از سوی سازمان آتش نشانی اعلام شد.

معاون عملیات آتش نشانی مشهد در این باره گفت: پس از بررسی‌های دقیق کارشناسی و یافتن کانون آتش، مشخص شد که حریق به صورت غیرعمدی رخ داده است. مهدی رضایی افزود: علت این حادثه بروز نقص فنی در کولر گازی طبقه همکف ساختمان و اتصالی در سیم برق کولر بود که موجب وقوع این آتش سوزی تاسف بار شده است.

این مقام ارشد در سازمان آتش نشانی مشهد خاطرنشان کرد: علت وقوع حادثه به طور رسمی و طی نامه‌ای به مراجع ذی صلاح و همچنین دستگاه قضایی ارسال شده است تا این پرونده دیگر مراحل قانونی خود را طی کند.

معاون عملیات سازمان آتش نشانی مشهد همچنین درباره علت وقوع حادثه مرگبار آتش سوزی دیگر که بیست و هشتم مرداد در خیابان کوشش مشهد رخ داد نیز به خراسان گفت: اگرچه فرضیه‌های متعددی درباره چگونگی وقوع این حادثه در مراحل اولیه اطفای حریق مطرح بود، اما بررسی‌های دقیق کارشناسی نشان داد که علت اصلی این آتش سوزی هولناک، بازی پسربچه چهار ساله با کبریت بود.

آتشپاد دوم مهدی رضایی تصریح کرد: وقتی پدر کودک به بیرون از منزل رفته بود، پسربچه شعله کبریت را به کاغذ نزدیک می‌کند که با آتش گرفتن کاغذ آن را از ترس در کنار رختخواب‌ها می‌اندازد و همین موضوع موجب بروز آتش سوزی در این منزل کوچک می‌شود.

وی اضافه کرد: علت اصلی این حادثه نیز به طور رسمی به مراجع قضایی اعلام شد.

بنابر گزارش‌های منتشر شده، غروب بیست و هشتم مرداد، مردی که همسرش برای دیدار اقوام به کرمانشاه رفته بود، برای استراحت به داخل حیاط رفت که ناگهان پسر چهار ساله اش فریاد زد، آتیش! آتیش! وقتی دختر ۱۶ ساله متوجه برادرش شد که کودک خردسال از شدت ترس به داخل اتاق کوچک انتهای منزل نقلی دوید! ولی همه چیز در یک لحظه شعله ور شد چرا که رختخواب‌ها آتش گرفته بود! دختر ۱۶ ساله برای نجات برادر کوچکش، دل به میان شعله‌های آتش زد و داخل اتاق انتهایی دوید. او برادر وحشت زده اش را به آغوش گرفت، ولی دیگر دیر شده و شعله‌های آتش بین دو اتاق فاصله انداخته بود.

پدر خانواده که متوجه ماجرا شد همه تلاشش را به کار برد تا شعله‌ها را خاموش کند، ولی از دست او نیز کاری ساخته نبود! در این میان همسایگان با دیدن دود غلیظی که از منزل این مرد بیرون می‌آمد با نیرو‌های آتش نشانی تماس گرفتند.

لحظات به کندی سپری می‌شد که امدادگران آتش نشانی و اورژانس آژیرکشان وارد خیابان کوشش شدند و به اطفای شعله‌های آتش پرداختند. اما وقتی آتش نشانان از میان دود‌های غلیظ خود را به اتاق انتهایی رساندند که دیگر فاجعه تلخ رقم خورده بود! پسربچه چهار ساله و خواهر ۱۶ ساله اش در آغوش یکدیگر جان باخته بودند و  ین دو فاجعه تلخ همچنان در ذهن امدادگران آتش نشانی و افکار عمومی باقی ماند تا شاید دیگر شاهد چنین حوادث تلخی نباشیم!