انتشار بوی بد در سطح شهر شیراز

از ساعت‌های اولیه‌ صبح امروز سه‌شنبه 14 شهریور در بخشی از شیراز و محدوده‌ جایگاه عرضه‌ سوخت پیرنیا بوی مشمئزکننده‌ای منتشر شده است.

ایسنا: از ساعت‌های اولیه‌ صبح امروز سه‌شنبه 14 شهریور در بخشی از شیراز و محدوده‌ جایگاه عرضه‌ سوخت پیرنیا بوی مشمئزکننده‌ای منتشر شده است.

این محدوده که در حوالی ترمینال مسافربری کاراندیش قراردارد؛ محدوده‌ای تجاری مسکونی محسوب شده و هر روز تردد شمار زیادی از مسافران و شهروندان در آن انجام می‌شود.

برخی از شاهدان مدعی هستند که انتشار بوی ناراحت کننده مربوط به مخازه نگهداری گاز جایگاه سوخت بوده است.