(ویدیو) بریدن گوش کودک زباله‌گرد توسط ماموران شهرداری!

در ویدئوی زیر کودک زباله گردی را می‌بینید که می‌گوید ماموران جمع آوری ضایعات شهرداری منطقه ۳ گوش او را با تیغ بریده اند. رییس کمیته اجتماعی شورای شهر تهران امروز به این ویدئو واکنش نشان داده و گفته که موضوع را پیگیری می‌کند.

شاهکاری دیگر در مواجهه با کودکان کار؛ «گوشش را بریدند»! این کودک زباله‌گرد می‌گوید مامور شهرداری منطقه ۳ تهران گوشش را با تیغ بریده است. #کودک_آزاری #کودک_کار #شهرداری #بریدن_گوش #کودک_زباله_گرد #شهرداری_منطقه3 #فرارو

A post shared by Fararu | فرارو (@fararunews) on