سهیلا شوهر داشت اما تسلیم 100 دلاری مرد عرب شد!

زن ایرانی برای دستیابی به یک زندگی بهتر صیغه مرد عرب شد اما به آرزوی خود نرسید.

سهیلا، دختر ۲۲ ساله پس از حضور در اتاق بازپرس گفت: برای تامین مخارج زندگی به عنوان نظافتچی در هتلی که شوهرم در آن مشغول به کار بود مشغول شدم.

وی ادامه داد: مدتی بعد مسافری عرب زبان در هتل ساکن شد من که در رویای خارج بودم به او نزدیک شدم و به عنوان راهنما او را به مناطق تفریحی بردم. هنگام بازگشت او دو قطعه اسکناس ۱۰۰دلاری به من داد و از من خواست تا همراه او به خارج از کشور بروم.

سهیلا ادامه داد: آن شب چیزی به وحید شوهرم نگفتم و تنها از او خواستم مرا طلاق بدهد. وحید که خیلی مرا دوست داشت فکر کرد شوخی می کنم، در پایان وحید مجبور شد تا مرا طلاق بدهد. پس از این ماجرا به صیغه این مرد عرب درآمدم و در هتلی دیگر خود را در اختیار او قرار می دادم. تا اینکه این جوان به بهانه آماده کردن شرایط به کشور خود بازگشت اما دیگر هیچ خبری از او نیست. و من اکنون برای شکایت از او اینجا حاضر شده ام.

رکنا