(تصاویر) آتش‌سوزی در۴۰ هکتار از حنگل‌های مریوان

۴۰ هکتار از مراتع روستاهای شارانی و مِرگ در شهرستان مریوان در آتش سوخت.

جنگل‌های دو روستای «مرگ» و «شاریاری» در شهر مریوان استان کردستان شامگاه شنبه - ۱۰ شهریور - برای دومین روز پیاپی در دام آتش قرار گرفت و ۴۰ هکتار از مراتع روستاهای شارانی و مِرگ در شهرستان مریوان در آتش سوخت.

عکاس: مبین پیمانکار/مهر