ویفرِ تریاک

ماموران گمرک تبریز در بازرسی از محموله‌های پستی مقدار یک کیلوگرم ویفر تریاک کشف کردند. این تریاک‌ها به طرز ماهرانه‌ای به شکل قالب‌های هم اندازه ویفر کارامل تهیه شده و با روکش کاکائویی در بسته جاسازی شده بودند. لا به لای آن‌ها هم دیگر بسته‌های ویفر قرار داده شده بود تا هیچ ردی از تریاک نباشد.

ویفر تریاکی