له شدن پراید زیر چرخ‌های کامیون

ساعت 23:46 دقیقه شب گذشته تصادف شدید پراید با کامیون کمپرسی در جاده دماوند به سمت تهران، نرسیده به پل شرکت واحد موجب مرگ راننده و مصدومیت 3سرنشین شد.

پایگاه خبری آتش نشانی125: ساعت 23:46 دقیقه شب گذشته تصادف شدید پراید با کامیون کمپرسی در جاده دماوند به سمت تهران، نرسیده به پل شرکت واحد موجب مرگ راننده و مصدومیت 3سرنشین شد.

در محل حادثه یک دستگاه پراید به شدت با قسمت عقب یک دستگاه کامیون تصادف کرده بود که قسمت جلو و بخشی از اتاق پراید زیر کامیون فرو رفته و چهار نفر سرنشین آن در اتاقک در هم پیچیده خودرو گرفتار شده بودند.

آتش نشانان چهار سرنشین پراید، راننده مرد 40 ساله و دو بانوی 20 و 35 ساله و یک کودک 2 ساله را داخل خودرو خارج کرده و برای انتقال به مرکز درمانی تحویل عوامل اورژانس حاضر در محل دادند.

به گفته عوامل اورژانس، راننده 40 ساله پس از برخورد خودرو با کامیون به دلیل شدت جراحات در دم جان باخته بود.

له شدن پراید زیر چرخ‌های کامیونله شدن پراید زیر چرخ‌های کامیونله شدن پراید زیر چرخ‌های کامیونله شدن پراید زیر چرخ‌های کامیونله شدن پراید زیر چرخ‌های کامیونله شدن پراید زیر چرخ‌های کامیون