قتل یک ایرانی در ژاپن به خاطر خط موبایل ٤ میلیارد تومانی

مدتی بعد متوجه شدیم که این خط موبایل زنگ خور ندارد و حتی 400 میلیون تومان هم نمی ارزد، با پیگیری که از مشتریان قدیمی مواد مخدر داشتیم، متوجه شدیم که مقتول اطلاعات همه مشتریان را برداشته، با آن ها ارتباط گرفته و اکنون نیز همه مشتری او شده اند.

صبح امروز در شعبه دو دادگاه کیفری یک تهران پرونده قتل مرد ایرانی در ژاپن با حضور متهم به قتل، مادر و پدر مقتول و وکلایشان مورد رسیدگی قرار گرفت.

به گزارش عصرایران، وکیل خانواده مقتول گفت: بنابر مدارک و مستندات موجود در پرونده و گزارش های پلیس و دادستانی ژاپن، متهم حاضر قاتل می باشد و اولیای دم درخواست قصاص ایشان را دارند.

مرد متهم به قتل که پس از وقوع قتل به ایران آمده و در ایران بازداشت شده بود در دفاع از خودش مدعی شد: من و مقتول و بقیه افراد در پرونده، همگی در کار خرید و فروش مواد مخدر در ژاپن بودیم، و با هم خرید و فروش داشتیم مدتی پیش از قتل، ما یک خط موبایل را که زنگ خور زیاد داشت برای فروش مواد مخدر، از مقتول به قیمت 4 میلیارد تومان خریدیم.

مدتی بعد متوجه شدیم که این خط موبایل زنگ خور ندارد و حتی 400 میلیون تومان هم نمی ارزد، با پیگیری که از مشتریان قدیمی مواد مخدر داشتیم، متوجه شدیم که مقتول اطلاعات همه مشتریان را برداشته، با آن ها ارتباط گرفته و اکنون نیز همه مشتری او شده اند.

از وی خواستیم که این کار را نکند و یا پول ما را پس دهد که هیچکدام را انجام نداد و مخفی شد.

از طریق یکی از مشتری ها مواد مخدر قرار صوری با وی گذاشتیم، وقتی به محل قرار آمد متوجه شد و با ماشینش فرار کرد و ما به دنبال او رفتیم در حالی که همگی شمشیر و چوب بیس بال همراهمان بود و من تنها ضربه ای که با شمشیر زدم به پشت دست راست مقتول بود که گمان نمی کنم ضربه من سبب قتل شده باشد در ضمن قصد ما کشتن مقتول نبود و تنها برای تادیب وی این کار را کردیم.

در نهایت پس از دفاعیات وکیل متهم دادگاه برای رسیدگی بیشتر به زمان دیگری موکول شد.

گزارش مشکل
موبایلمقتول