کشف جسد زن ناشناس در بابلرود

کشف این جسد در ساعت ۱۱ ظهر دیروز اتفاق افتاد که عوامل نجات غریق و جت رانان با طناب و وسایل لازم، جسد را از وسط رودخانه به حاشیه آوردند.

رئیس هئیت نجات غریق مازندران از کشف جسد زنی در بابلرود خبر داد.

به گزارش ایسنا، نقی کریمیان، در مورد کشف جسدی در رودخانه بابلرود شهرستان بابلسر اظهار کرد: با حضور مامورین نجات غریق در ابتدای رودخانه بابلرود و بندر بابلسر جسد زنی حدودا ۳۰ ساله کشف شد.

رئیس هئیت نجات غریق مازندران خاطرنشان کرد: کشف این جسد در ساعت ۱۱ ظهر دیروز اتفاق افتاد که عوامل نجات غریق و جت رانان با طناب و وسایل لازم، جسد را از وسط رودخانه به حاشیه آوردند.

کریمیان ادامه داد: این خانم با لباس ورزشی و پوشش کامل در ابتدای رودخانه کشف و با حضور نیرو‌های انتظامی پزشکی قانونی و پلیس آگاهی تحویل داده شد.

جسد این فرد هنوز شناسایی نشده است.