زلزله 4.9 ریشتری اصفهان را لرزاند

صبح امروز زلزله ای به بزرگی ۴.۹ ریشتر اصفهان را لرزاند.

صبح امروز زلزله ای به بزرگی ۴.۹ ریشتر در منطقه حسن آباد اصفهان رخ داده است.

این زلزله در ۷ کیلومتری عمق زمین رخ داده که در عرض جغرافیایی ۳۱.۸۲۱ و طول جغرافیایی ۵۲.۷۳۳ در ساعت ۸ و ۴۷ دقیقه صبح امروز ثبت شده است.

به گزارش مهر، هنوز از خسارات احتمالی این زمین لرزه گزارشی مخابره نشده است.

گزارش مشکل
اصفهانزلزله