سوء استفاده زائران عراقی از زنان ایرانی تکذیب شد

به گزارش مشرق، مشاور وزیر کشور به نقل از وزیر کشور شایعه سوء استفاده زائران عراقی از زنان ایرانی را تکذیب کرد و در توییتر خود نوشت: