سوال مجلس از شریعتمداری به دلیل قیمت‌گذاری دستوری فولاد

سوال مجلس از محمد شریعتمداری وزیر صمت به دلیل قیمت گذاری دستوری فولاد و ایجاد رانت برای عده ای معدود.

سوال مجلس از شریعتمداری به دلیل قیمت‌گذاری دستوری فولاد

سوالات مجلس