مسافرکش زورگیر زنان: من را ببخشید

پرونده مسافرکشی که با زورگیری با قمه و گاز اشک آور اقدام به سرقت از مردم به خصوص زنان می کرد امروز در شعبه 7 مجتمع کیفری یک تهران با حضور متهان ردیف یک تا پنج و بیش از 15 نفر از شکات برگزار شد.

متهم ردیف اول به اتهام سرقت با استفاده از سلاح سرد، زورگیری، آدم ربایی، سرقت لوازم داخل خودرو مورد محاکمه قرار گرفت و گفت: مسافرکشی می کردم و در پوشش مسافر کشی اقدام به زورگیری و سرقت وسایلشان می کردم که البته بیشتر زنان رو مورد سرقت قرار میدادم، پس از سوار کردن با چاقو و یا قمه تهدیدشان می کردم و وسایلشان مثل موبایل و طلا و جواهرات و رمز کارت بانکی شان را می گرفتم و با گرفتن پول نقد از عابر بانک رهایشان می کردم.

متهم ردیف اول ادامه داد: سرقت وسایل داخل خودرو را قبول ندارم و این کار سایر متهمین است و از میان شاکیان هم فقط سه مورد را قبول دارم.

این متهم که چند سابقه کیفری مشابه نیز دارد گفت: از دادگاه تقاضای عفو و بخشش دارم.

در ادامه دادگاه، سایر متهمین ردیف 2 تا 5 به اتهام مالخری و خرید و فروش اموال مسروقه مورد محاکمه قرار گرفتند.

منبع: عصرایران