سقوط یک فروند جنگنده ارتش در دزفول

لحظاتی پیش یک فروند اف ۵ در دزفول سقوط کرد.سرهنگ خلبان منوچهر فتاحی یکی از خلبان تیز پرواز ارتش ایران جاودانه شد.

لحظاتی پیش یک فروند اف ۵ در دزفول سقوط کرد.

سرهنگ خلبان منوچهر فتاحی یکی از خلبان تیز پرواز ارتش ایران جاودانه شد.

منتظر خبرهای تکمیلی باشید.

منبع: کن نیوز

لینک کوتاه