(تصاویر) واژگونی وانت بار حامل گل در جنوب تهران

وانت پیکان حامل گل با دو دستگاه خودروی سواری پارک شده در کنار بلوار تصادف کرد و سپس به یک طرف واژگون شد. راننده‌ی ۳۲ ساله‌ی وانت بار با کمک مردم از داخل اتاقک آن خارج شد.

روز گذشته یک دستگاه وانت بار حامل گل پس از تصادف با دو خودرو سواری در بلوار نبرد، بلوار حق شناس، ضلع شمالی بازار گل محلاتی در شرق تهران واژگون شد.

به گزارش آتش نشانی، یک دستگاه وانت پیکان حامل گل در مسیر غرب به شرق بلوار در حرکت بود که به دلیل نامعلومی با دو دستگاه خودروی سواری پارک شده در کنار بلوار تصادف کرد و سپس به یک طرف واژگون شد. راننده‌ی ۳۲ ساله‌ی وانت بار با کمک مردم از داخل اتاقک آن خارج شد.