هلیکوپتر، سر زائر هندی را برید!

در این حادثه که در منطقه "هیلسا" نپال رخ داد و سر این مرد در اثر برخورد با پروانه هلیکوپتر از بدنش جدا شد. او به همراه تعدادی دیگری از زائران در حال عزیمت به زیارتگاهی مشهوری با نام "کایلاش مانساروور" بودند که دچار این حادثه شد.

زائر هندوستانی که در حال سفر به زیارتگاهی در تبت چین بود در اثر وقوع یک تراژدی جانش را از دست داد.

هلیکوپتر، سر زائر هندی را برید! به گزارش باشگاه خبرنگاران، یک زائر ۴۲ ساله هندوستانی که در حال سفر به یک زیارتگاه بودائیان در تبت چین بود در یک حادثه جان باخت. این مرد که هویتش "ناجندرا کومار" و اهل بمبئی اعلام شده است در اثر برخورد پروانه عقب هلیکوپتر با سرش در دم جان باخت.

در این حادثه که در منطقه "هیلسا" نپال رخ داد و سر این مرد در اثر برخورد با پروانه هلیکوپتر از بدنش جدا شد. او به همراه تعدادی دیگری از زائران در حال عزیمت به زیارتگاهی مشهوری با نام "کایلاش مانساروور" بودند که دچار این حادثه شد.