قاتل: دیه برادرم را به فرزندانش می‌دهم

پسر جوان که حدود دوازده سال پیش در جریان اختلاف مالی برادرش را با چاقو به قتل رسانده و به پرداخت دیه محکوم شده بود صبح دیروز با درخواست اعسار از قضات دادگاه خواست با توجه به اینکه توانایی پرداخت دیه را ندارد او را آزاد کنند.

ایران نوشت: پسر جوان که حدود دوازده سال پیش در جریان اختلاف مالی برادرش را با چاقو به قتل رسانده و به پرداخت دیه محکوم شده بود صبح دیروز با درخواست اعسار از قضات دادگاه خواست با توجه به اینکه توانایی پرداخت دیه را ندارد او را آزاد کنند.

رسیدگی به این پرونده از سال 85 به‌دنبال درگیری خونین بین دو برادر در جنوب تهران شروع شد.در این درگیری خانوادگی که چند دقیقه بیشتر طول نکشید برادر بزرگ‌تر به‌نام سعید در اثر ضربه چاقو برادر کوچک‌تر در دم جان باخت.

بهنام که برادر کوچک‌تر بود به اتهام قتل عمد بازداشت شد. او در تحقیقات جنایی گفت: برادرم چهارونیم میلیون تومان به من بدهکار بود وقتی از او پولم را می‌خواستم می‌گفت تو مجرد هستی و پول لازم نداری.... تا اینکه روز حادثه برسر همین موضوع ناخواسته باهم درگیر شدیم،من آنقدر عصبانی بودم که نمی‌دانستم چکار می‌کنم و بدون اینکه بخواهم برادرم را که متأهل بود با ضربه چاقو زخمی کردم. من قصد کشتن او را نداشتم و این در اثر یک اتفاق پیش آمد.

بهنام پس از اعتراف به جنایت هولناکی که مرتکب شده بود به اتهام قتل عمد در دادگاه کیفری استان تهران محاکمه شد و با توجه به رضایت مادرش، فرزندان مقتول هم از حق قصاص خود برای اعدام عمویشان گذشتند اما درخواست پرداخت دیه کردند.

بهنام صبح دیروز با درخواست اعسار از زندان به شعبه دوم دادگاه کیفری منتقل شد و از قضات خواست او را آزاد کنند. او گفت: من راننده خودروهای سنگین هستم و می توانم با کار کردن دیه برادرم را به برادر‌زاده‌هایم بدهم.

قضات پس از شنیدن درخواست متهم وارد شور شدند و بزودی دراین باره تصمیم‌گیری خواهند کرد.