اعدام ۶ عضو باند مخوف دزدان طلا در مشهد

6 عضو باند مخوف دزدان طلا سپیده دم امروز در مشهد به دار مجازات آویخته شدند.

خبرگزاری ایلنا: معاون دادستان مشهد گفت: 6 عضو یک باند مخوف شمشیر به دست که با حمله به خودروی حامل «طلافروشان کیفی» و ایجاد رعب و وحشت در بلوار فرودگاه مشهد ، حدود 10 کیلوگرم طلا را سرقت کرده بودند ، سپیده دم امروز در زندان مشهد به دار مجازات آویخته شدند.

قاضی حیدری افزود: این افراد در چهاردهم مهر سال 94 با طراحی نقشه قبلی و با انجام سرقت مسلحانه کیف حاوی 10 کیلوگرم طلا متعلق به یکی از مسافران پرواز اصفهان – مشهد را سرقت کرده بودند.

معاون دادستان ادامه داد: سرکرده این باند به نام میثم به علت اینکه 20 سال قبل در زمینه طلاسازی کار می‌کرد، طلافروشان کیفی را می شناخت و با اجیر کردن پنج نفر دیگر نقشه این سرقت را کشیده بود.

قاضی حیدری گفت: اعضای این باند با اقدامات مجرمانه خود، ناامنی اقتصادی را در بین «طلافروشان کیفی» و کسبه به راه انداخته بودند به طوری که بسیاری از آنان در اصفهان و مشهد خواستار برخورد جدی دستگاه قضا با اینگونه جرایم بودند.