برخورد خودرو به موانع امنیتی در انگلیس

برخورد خودرو به موانع اطراف پارلمان انگلیس چند رهگذر مجروح شدند.

خبرگزاری ایرنا: شبکه تلویزیونی سی ان ان آمریکا در خبری فوری گزارش داد که یک دستگاه خودرو به موانع امنیتی در مقابل پارلمان انگلیس در لندن برخورد کرده است

پلیس مسلح انگلیس فورا در اطراف ساختمان پارلمان انگلیس در لندن حاضر شد و راننده این خودرو را دستگیر کرد.

بر اساس گزارشات خیابان‌های اطراف "وست مینستر" محل پارلمان و دولت انگلیس، مسدود شده‌اند.

پلیس لندن از مجروح شدن چندرهگذر خبر داد.