(ویدیو) تریلی در اهواز چپ کرد، مردم بارش غارت کردند!

یک تریلی در اهواز واژگون شد و مردم به جای کمک به راننده مصدوم بار تریلی را بردند

چرا ما این چنین شدیم؟ تریلی که در اهواز چپ کرد و مردمی که به جای کمک بار تریلی را به غارت می بردند! #چپ_کردن_تریلی #اهواز #دزدی #دزدی_بار_تریلی #غارت_بار #فرارو

A post shared by Fararu | فرارو (@fararunews) on