شناسایی ۲ واحد آلاینده و یک مرکز دپوی پسماندهای صنعتی در بهارستان

شناسایی ۲ واحد آلاینده و یک مرکز دپوی پسماندهای صنعتی در بهارستان

بهارستان- رئیس اداره حفاظت محیط زیست بهارستان از شناسایی ۲ واحد غیرمجاز آلاینده و یک مرکز دپوی غیرمجاز پسماندهای صنعتی در این شهرستان خبر داد.

شیدا اکار در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه گشت و پایشهای محیط زیست بهارستان  با هدف بررسی عملکرد زیست محیطی واحدها صورت می گیرد اظهار داشت: مواردی مثل؛ میزان فضای سبز، عملکرد سیستم های تصفیه فاضلاب و فیلتراسیون واحدها، مدیریت پسماندهای تولیدی و سایر شروط زیست محیطی مورد بررسی کارشناسان قرار گرفته است.

اکار افزود: ضمن بازرسی های به عمل آمده موارد تخطی از قوانین زیست محیطی به مدیران کارگاه ها و کارخانجات گوشزد و در این راستا اخطاریه های زیست محیطی لازم برای واحدهای آلاینده صادر می شود.

وی در ادامه با بیان اینکه خوشبختانه تعدادی از واحدها با توجه به تذکرات پیشین تلاش هایی در راستای بهبود عملکرد زیست محیطی خود انجام داده اند گفت: اخطاریه های ماموران و بازرسان راه بسیار خوبی برای جلوگیری از ادامه فعالیت های نادرست این واحدها است.

رئیس اداره حفاظت محیط زیست بهارستان در ادامه با اشاره به شناسایی ۲ واحد جدید و آلاینده در شهرک صنعتی قلعه میر، اظهار داشت: کارشناسان با مشاهده دود ناشی از پسماندسوزی در شهرک صنعتی قلعه میر، به محل مورد نظر مراجعه نموده که منجر به شناسایی یک واحد غیر مجاز و آلاینده تولید مبلمان گردید، همچنین یک واحد نورد که بدون نصب فیلتراسیون و رعایت سایر استاندارد های زیست محیطی فعال بوده، شناسایی و برای هر دو واحد اخطاریه هایی جهت اتخاذ تمهیدات زیست محیطی در مهلتی معین صادر گردید.

اکار در ادامه با اشاره به اینکه طی گشت و پایش مذکور، در جوار یک واحد صنعتی بزرگ، زمینی به مساحت ۷۰۰ متر مربع که بدون هرگونه تمهیدات زیست محیطی تبدیل به مرکز دپوی ضایعات فلزی تبدیل شده بود افزود: این واحد از طریق وزش باد و یا نفوذ در خاک آلودگی خاک و هوا را در پی داشته باشد، لذا اخطاریه جمع آوری پسماندها و ارائه برنامه عملیاتی در این خصوص برای متصدی واحد صنعتی صادر شد، مسلما عدم توجه به اخطاریه های ابلاغی و عدم اقدام در راستای بهبود عملکرد زیست محیطی از سوی هر یک از مدیران در بازدید های آتی منجر به معرفی ایشان به مراجع قضایی خواهد شد.