تصادف تریلر با پراید در محور سبزوار - شاهرود

اطفا حریق تریلر در کیلومتر۱۱۰ محور سبزوار_شاهرود _در این حادثه یک دستگاه تریلری یدکش با یک دستگاه پراید برخورد کرد که منجر به کشته و مصدوم شدن دو نفر شد.

خبرگزاری میزان: اطفا حریق تریلر در کیلومتر۱۱۰ محور سبزوار_شاهرود _در این حادثه یک دستگاه تریلری یدکش با یک دستگاه پراید برخورد کرد که منجر به کشته و مصدوم شدن دو نفر شد.

تصادف تریلر با پراید در محور سبزوار - شاهرودتصادف تریلر با پراید در محور سبزوار - شاهرودتصادف تریلر با پراید در محور سبزوار - شاهرودتصادف تریلر با پراید در محور سبزوار - شاهرودتصادف تریلر با پراید در محور سبزوار - شاهرودتصادف تریلر با پراید در محور سبزوار - شاهرودتصادف تریلر با پراید در محور سبزوار - شاهرود