پلمب 38 واحد صنفی فروش لباس

سرپرست پلیس امنیت عمومی استان اصفهان از پلمب 38 واحد صنفی فروش لباس های مردانه و زنانه نامتعارف در اصفهان خبر داد.

سرهنگ محمد حسن اسماعیلی  با اشاره به پلمب 38 واحد صنفی فروش لباس های نامتعارف گفت: در راستای ارتقاء امنیت اجتماعی و مقابله با ترویج فرهنگ بد پوششی طرح بازدید و کنترل واحد های صنفی پوشاک زنانه و مردانه در شهر اصفهان اجرا شد.

وی اظهار داشت: در این طرح مأموران پلیس 867 واحد صنفی بازدید کردند که در پایان تعداد 38 واحد صنفی مردانه و زنانه به علت عدم رعایت قوانین و مقررات مربوطه و فروش لباس های نامتعارف با دستور مقام قضائی پلمب شدند.

سرهنگ اسماعیلی عنوان داشت: همچنین در این طرح برای 74 واحد صنفی دیگر اخطاریه پلمب صادر و از متصدیان 137 واحد صنفی دیگر نیز تعهد کتبی اخذ شد که در صورت عدم رعایت قوانین و مقررات مربوطه در موعد مقرر با آنان برابر قانون برخورد می شود.

سرپرست پلیس امنیت عمومی استان اصفهان با اعلام تداوم و تشدید این گونه برنامه ها و اقدامات کنترلی و نظارتی پلیس از عموم شهروندان خواست: در صورت مشاهده هرگونه تخلف، موضوع را به مرکز فوریت های پلیسی 110 اطلاع دهند.

منبع: خبرگزاری موج