معایب ازدواج زودهنگام

یک مدرس دانشگاه در نهاوند گفت: اگر ازدواج و تشکیل خانواده در شرایط و زمان مناسب خود انجام گیرد و فرزندان از نظر جسمی، روحی، روانی، فکری و عاطفی به بلوغ کافی رسیده باشند این امر نتایج و پیامدهای مطلوبی در سلامت و تعادل روانی و عاطفی افراد خواهد داشت و می‌تواند به آرامش و سلامت آنها کمک کند اما اگر در زمان مناسب انجام نگیرد همین ازدواج‌های زودهنگام می‌تواند نتایج و تبعات منفی برای افراد خانواده‌ها و نظام اجتماعی ایجاد کند.

هوشمند در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرد: ازدواج و تشکیل خانواده به عنوان مرحله‌ای مهم و سرنوشت‌ساز در زندگی انسان اگر در سنین پایین و زودهنگام انجام گیرد می‌تواند مشکلات و پیامدهای زیانباری برای افراد ایجاد کند بنابراین باید خانواده‌ها تلاش کنند تا بستر و زمینه ازدواج و شرایط آن برای فرزندان فراهم شود یعنی فرزندان از نظر روحی، فکری و جسمی به بلوغ و پختگی رسیده باشند تا زمینه آرامش و سلامت روحی آنها فراهم شود.

وی افزود: متأسفانه امروز در بسیاری از مناطق کشور ازدواج معمولا خارج از شرایط و چارچوب زمانی مناسب و در سنین پایین و زودرس انجام می‌گیرد یعنی قبل از اینکه بچه‌ها به ویژه دختران به بلوغ جسمی، روحی، فکری و اجتماعی رسیده باشند و از پختگی و ثبات شخصیت برخوردار باشند که این امر به سلامت و تعادل روحی و شخصیت آنها آسیب وارد می‌کند و تبعات منفی در زمینه فردی و اجتماعی به دنبال خواهد داشت که طبیعی است در این راستا دختران بیشترین آسیب را خواهد داشت.

هوشمند بیان کرد: لازم است که بدانید ازدواج هم در سنین پایین و هم در سنین بالا عوارض و تبعات منفی خاص خود را دارد و اگر به بررسی پیامدهای ازدواج زودهنگام پرداخته‌ایم به معنای آن نیست که ازدواج در سنین بالا بهتر است و با تأخیر صورت گیرد بلکه ازدواج و تشکیل خانواده باید متناسب با شرایط و چارچوب مناسب و متعادل خود و با در نظر گرفتن ابعاد گوناگون بلوغ فرد و شرایط اقتصادی و امکانات مادی خانواده‌ها صورت گیرد و اگر ازدواج‌ها متناسب با مراحل رشد و ثبات شخصیت و شکل‌گیری هویت فردی و اجتماعی آنها انجام نگیرد عوارض و پشیمانی‌هایی را برای آنها در روابط خانوادگی و تصمیم‌گیری ایجاد خواهد کرد.

وی اظهار کرد: معمولا در ازدواج‌های زودهنگام افراد هنوز به بلوغ فکری و روانی و عاطفی نرسیده‌اند و از ثبات و پختگی و تعادل شخصیت برخوردار نیستند و هویت واقعی آنها به خوبی شکل نگرفته است، بنابراین این ازدواج‌ها بیشتر براساس اصرار و فشارهای خانواده و تأثیرپذیری و تبعیت از سنت‌ها و باورها و خرده‌فرهنگ‌های حاکم بر مناطق خود و فقر فرهنگی و اقتصادی خانواده‌ها صورت می‌گیرد که این ازدواج‌ها معمولا بعد از مدتی و رسیدن آنها به بلوغ فکری، اجتماعی و ثبات شخصیت به پشیمانی از تصمیم‌گیری خود در ازدواج می‌انجامد و باعث سردی روابط زوجین می‌شود که در نهایت باعث عدم رضایت از زندگی و افزایش اختلافات و تعارضات خانوادگی خواهد شد.

هوشمند گفت: باید توجه داشت که ازدواج موضوع بسیار پیچیده‌ای است و با عوامل و شرایط مختلفی رابطه دارد و نمی‌توان با یک شاخص عددی برای سن ازدواج آن را بررسی و تحلیل کرد بلکه باید شرایط و موقعیت‌های خانواده، پختگی و بلوغ کافی از جنبه‌های مختلف جسمی، روحی، عاطفی و اجتماعی هیجانی را درنظر گرفت و داشتن بلوغ در ابعاد مختلف و پختگی و ثبات شخصیت از مولفه‌های زندگی موفق و پایدار است.

وی درباره دلایل ازدواج زودهنگام نیز اظهار کرد: ازدواج‌های در سنین پایین معمولا از عواملی نظیر عدم آگاهی و شناخت خانواده‌ها، پایبندی بر سنت‌ها و باورها و ارزش‌ها و خرده‌فرهنگ‌های حاکم بر خانواده و منطقه، عدم آموزش‌های لازم به خانواده‌ها، فقر فرهنگی، شرایط نامساعد مالی و فقر اقتصادی، نگاه سنتی خانواده‌ها به فرزندان و ازدواج، کم‌توجهی به خصوصیات و شرایط جسمی، روحی و فکری فرزندان و اجبار و اصرار والدین به ازدواج تأثیرگذار است.