مردی که سرش از تنش جدا شد و زنده ماند

​بروک گفت که با شیشه برخورد کرد، ولی مطمئن بود که هیچ اتفاق ناگواری نیفتاده است. دوستش تا رسیدن پزشکان اجازه نداد او حرکت کند. پزشکان گفتند که بروک دچار صدمه قطع داخلی سر شده بود که در تمام موارد شناخته شده منجر به مرگ می‌شود.

شهروند آمریکا پس از آنکه درنتیجه یک تصادف اتومبیل سرش از ستون فقراتش جدا شد زنده ماند.

به گزارش اسپوتنیک، این اتفاق ژانویه سال جاری رخ داد. بروک مایستر ۲۲ ساله از شهر «پلیموت» آمریکا ایالت ایندیانا، به علت اینکه مشروبات الکلی نوشیده بود، تصمیم گرفت پشت فرمان ننشیند. خودرو را دوستش می‌راند. به دلیل تاریکی و لیز بودن سطح جاده، ماشین به گودالی پرت شد و به پهلو افتاد.

​بروک گفت که به سختی با شیشه خودرو برخورد کرد، ولی مطمئن بود که هیچ اتفاق ناگواری نیفتاده است. دوستش تا رسیدن پزشکان اجازه نداد او حرکت کند.

پزشکان گفتند که بروک دچار صدمه «قطع داخلی سر» شده بود که در تمام موارد شناخته شده منجر به مرگ می‌شود.

تا کنون بروک در ناحیه گردن احساس درد می‌کند، اما امکان حرکت را تا حدودی بازیافته است.