آتش‌سوزی ناگهانی پراید، ۲۰۶ و نیسان در شهر ری

عصر دیروز سه دستگاه خودرو در شهر ری، خیابان غیوری، کوچه حیدرزاده طعمه آتش سوزی شدند.

پایگاه خبری آتش‌نشانی125: عصر دیروز سه دستگاه خودرو در شهر ری، خیابان غیوری، کوچه حیدرزاده طعمه آتش سوزی شدند. آنطور که شاهدان گفته اند، خودرو سواری پراید به علت نامعلومی در وسط کوچه آتش گرفت و لحظاتی بعد شعله های آتش به دو خودروی دیگر یعنی پژو 206 و وانت نیسان یخچال دار که در مجاور خودروی پراید پارک بودند، سرایت کرد. خوشبختانه در این حادثه به هیچ کس آسیب جانی نرسید.

آتش‌سوزی ناگهانی پراید و ۲۰۶ در شهر ریآتش‌سوزی ناگهانی پراید و ۲۰۶ در شهر ریآتش‌سوزی ناگهانی پراید و ۲۰۶ در شهر ریآتش‌سوزی ناگهانی پراید و ۲۰۶ در شهر ریآتش‌سوزی ناگهانی پراید و ۲۰۶ در شهر ریآتش‌سوزی ناگهانی پراید و ۲۰۶ در شهر ریآتش‌سوزی ناگهانی پراید و ۲۰۶ در شهر ریآتش‌سوزی ناگهانی پراید و ۲۰۶ در شهر ریآتش‌سوزی ناگهانی پراید و ۲۰۶ در شهر ریآتش‌سوزی ناگهانی پراید و ۲۰۶ در شهر ریآتش‌سوزی ناگهانی پراید و ۲۰۶ در شهر ری