ایران در تیرماه چندبار لرزید؟

شبکه‌های لرزه‌نگاری مرکز لرزه‌نگاری کشوری موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران در تیر ۱۳۹۷ بیش از ۱۰۰۰ زمین‌ لرزه را ثبت کردند.

این زمین‌لرزه‌ها در نواحی مختلف ایران و نواحی مرزی رخ‌داده و توسط شبکه‌های لرزه‌نگاری، ثبت و تعیین محل شده‌اند.

بنابراین گزارش، در تیر ۱۳۹۷ تعداد ۲۶ زمین‌لرزه با بزرگای بیش از ۴.۰ در داخل کشور توسط مرکز لرزه‌نگاری کشوری به ثبت رسیده است که بزرگ‌ترین آن‌ها ۳۱ تیر ۱۳۹۷ با بزرگای ۵.۹ حوالی تازه‌آباد واقع در استان کرمانشاه، رخ داده است.

بر اساس اعلام روابط عمومی دانشگاه تهران، از لحاظ آماری، ۹۳۱ زمین‌لرزه‌ دارای بزرگای کوچکتر از ۳، تعداد ۱۲۱ زمین‌لرزه دارای بزرگای بین ۳ و ۴ و تعداد ۲۴ زمین‌لرزه دارای بزرگای بین ۴ و ۵، تعداد ۲ زمین‌لرزه دارای بزرگای بین ۵ و ۶ بوده است.

ایران در تیرماه چندبار لرزید؟