کلافگی در ترافیک، منجر به قتل شد

صبح امروز دادگاه محاکمه قاتلی برگزار شد که در پشت ترافیک فردی را به قتل رسانده است.

عصر ایران: صبح امروز دادگاه محاکمه قاتلی برگزار شد که در پشت ترافیک فردی را به قتل رسانده است.

فرد قاتل در شعبه دو دادگاه کیفری یک تهران گفت: روز حادثه در گرما و ترافیک بودم که حسابی باعث کلافه شدن من شده بود و این اعصاب خوردی من سبب مشاجره ام با راننده خودروی دیگر و در نهایت قتل وی شد.

این فرد توضیح داد: مقتول در سمت چپ جاده پارک کرده بود و باعث ترافیک شده بود در هنگام عبور از کنارش با وی مشاجره لفظی کردم و تمام شد، کمی جلوتر در پشت ترافیک مقتول و دوستانش به من رسیدند و به من حمله ور شدند، که در هنگام درگیری و عصبانیت یک چاقو در داخل خودرو برداشتم که همین چاقو باعث مرگ مقتول شد.

قاتل افزود: اکنون 6 سال است که در زندان هستم و پدرم منزل را فروخت و برادرم خود را بازخرید کرد و با پرداخت 350 میلیون تومان از خانواده مقتول رضایت گرفته ایم و اکنون برای جنبه عمومی جرم در زندان هستم که تقاضای رافت در صدور حکم دارم.

قاضی با استماع اظهارات فرد زندانی ختم رسیدگی را جهت صدور رای اعلام کرد.