متلاشی شدن ال ۹۰ پس از برخورد با گاردریل

خودروی ال۹۰ بر اثر تصادف شدید با گاردریل‌های بزرگراه آزادگان متلاشی شد و هر چهار سرنشین آن مصدوم شدند.

تسنیم نوشت: خودروی ال۹۰ بر اثر تصادف شدید با گاردریل‌های بزرگراه آزادگان متلاشی شد و هر چهار سرنشین آن مصدوم شدند.

متلاشی شدن «ال ۹۰» پس از برخورد با گاردریلمتلاشی شدن «ال ۹۰» پس از برخورد با گاردریلمتلاشی شدن «ال ۹۰» پس از برخورد با گاردریل