آزار نوجوان ۱۳ ساله از سوی موادفروش محل

ساعت ۲۰:۳۰ در حال بازگشت از باشگاه به خانه بودم که یکی از بچه محل‌ها به نام بهزاد که مقابل در منزلشان ایستاده بود مرا صدا کرد، به او نزدیک شدم تا ببینم چه کاری دارد که ناگهان دستم را گرفت و مرا با زور وتهدید به داخل خانه شان در طبقه دوم ساختمان برد. بهزاد در خانه شان را قفل کرد و با تهدید مرا مورد آزار و اذیت قرار داد.

معاون مبارزه با جرایم جنایی پلیس آگاهی تهران بزرگ از دستگیری سارق زورگیر به اتهام آزار و اذیت نوجوان ۱۳ ساله خبر داد.

به گزارش ایسنا، در تاریخ دوازدهم مردادماه امسال نوجوانی به همراه پدرش به دادسرای ناحیه ۲۷ تهران مراجعه و در طرح شکایتی اعلام کرد که توسط یکی از جوان‌های محل سکونتشان به نام بهزاد مورد آزار و اذیت قرار گرفته است.

با طرح شکایت اولیه با موضوع آزار و اذیت و تأیید موضوع از سوی پزشکی قانونی، پرونده برای ادامه تحقیقات و دستگیری متهم از شعبه چهارم بازپرسی دادسرای ناحیه ۲۷ تهران در اختیار اداره شانزدهم پلیس آگاهی تهران بزرگ قرار گرفت و نوجوان ۱۳ ساله در اظهاراتش به کارآگاهان اداره شانزدهم پلیس آگاهی تهران بزرگ گفت: ساعت ۲۰:۳۰ در حال بازگشت از باشگاه به خانه بودم که یکی از بچه محل‌ها به نام بهزاد که مقابل در منزلشان ایستاده بود مرا صدا کرد، به او نزدیک شدم تا ببینم چه کاری دارد که ناگهان دستم را گرفت و مرا با زور وتهدید به داخل خانه شان در طبقه دوم ساختمان برد. بهزاد در خانه شان را قفل کرد و با تهدید مرا مورد آزار و اذیت قرار داد.

کارآگاهان اداره شانزدهم پلیس آگاهی تهران بزرگ درتاریخ ۱۳ مردادماه با مراجعه به محل سکونت بهزاد، در حالیکه قصد داشت با مشاهده کارآگاهان از طریق پشت بام از محل متواری شود، او را دستگیر و به اداره شانزدهم پلیس آگاهی تهران بزرگ منتقل کردند و شاکی پرونده پس از مواجهه حضوری، متهم را به صورت کامل مورد شناسایی قرار داد.

در بررسی سوابق متهم مشخص شد که وی از مجرمان سابقه دار در زمینه زورگیری است که در شهریورماه سال ۱۳۹۰ نیز دستگیر و روانه زندان شده بود و برابر تحقیقات میدانی انجام شده از محل سکونتش در زمینه خرید و فروش موادمخدر نیز فعالیت دارد.

براساس اعلام مرکز اطلاع‌رسانی پلیس آگاهی تهران بزرگ، سرهنگ علی ولیپور گودرزی، معاون مبارزه با جرایم جنایی پلیس آگاهی تهران بزرگ با اعلام این خبر گفت: متهم با قرار قانونی برای ادامه رسیدگی به پرونده در اختیار اداره شانزدهم پلیس آگاهی قرار گرفت و تحقیقات از متهم در مراحل مقدماتی است.

آزار نوجوان ۱۳ ساله از سوی موادفروش محل