روزگاری که بهشت زهرا ضرر می‌داد!

روزگاری نه چندان دور بهشت زهرا در مقابل دریافت ۲۶۰ تومان برای کلیه مخارج و تشریفات کفن و دفن مرده، ضرر می‌داد.

روزنامه ایران در بازنشر مصاحبه‌ای از روزنامه اطلاعات به تاریخ چهارشنبه ۱۸ مرداد ماه ۱۳۵۱ نوشت: «امروز آقای توسلی، مدیرعامل گورستان بهشت زهرا به خبرنگار ما گفت: اگر پولی که ما از بابت ساختن مقبره دریافت می‌کنیم، نباشد، سازمان بهشت زهرا به هیچ‌ وجه نمی‌تواند کار خود را ادامه دهد، زیرا ۲۶۰ تومان پولی که ما برای انجام کلیه خدمات و تشریفات یک مرده دریافت می‌کنیم، رقمی کمتر از هزینه واقعی کفن و دفن است. در این میان بهشت‌ زهرا برای ساختمان هر مقبره ۳۰ هزار تومان دریافت می‌کند که هزینه ساختمان هر مقبره حدود ۲۰ هزار تومان بیشتر تمام نمی‌شود و رقم مازاد این مبلغ موجب گردیده که سازمان بهشت‌زهرا بتواند روی پای خود بایستد.

آقای توسلی اضافه کرد: تا سال پیش شهرداری پایتخت سالانه مبلغی به ما پرداخت می‌کرد ولی امسال کمک شهرداری نیز قطع شده است و اصولاً کمک پولی شهرداری برای سازمان بهشت‌ زهرا جایز نیست. بنابر این باید برای دوام این سازمان مبلغی بابت نگهداری و مرمت قبور از صاحبان اموات دریافت شود.

خبرنگار ما در گزارش خود اضافه کرده است: سازمان بهشت‌ زهرا برای خرید ۲۰ دستگاه آمبولانس که قرارداد آن را مدتی پیش منعقد کرده است، اعتباری به میزان یک میلیون تومان در اختیار دارد که از مجموع مبلغ قرارداد ۳۰۰ هزارتومان دیگر کسر اعتبار دارد.

گورستان بهشت‌ زهرا از تاریخ مرداد ماه سال ۱۳۴۹ مورد استفاده قرار گرفته است. در این مدت (سال ۱۳۵۱) ۴۹۰۷۲ نفر فوت شده‌اند که از این تعداد ۱۶۴۸۷مرد و ۱۱۴۸۳ نفر زن و ۲۱۱۰۷ کودک از ۱۲ سال به پایین بوده است و جمعاً تعداد ۴۰۳۶۱ مرده در گورستان بهشت زهرا دفن شده‌اند. تعداد مقبره‌های ساخته شده در بهشت زهرا ۱۸۰ باب می‌باشد که گنجایش دفن ۲۶ مرده را دارد.»