کشف جسد سوخته در کوره فرنگی امین اباد

کشف جسد مرد میانسالی در منطقه کوره فرنگی امین آباد شهر ری تیم جنایی را به تکاپو انداخت.

امروز صبح جسد سوخته مردی که با ضربه چاقو از پا درآمده بود کارآگاهان جنایی آگاهی تهران بزرگ را در برابر پرونده جنایتی فجیع قرار داد.

به گزارش فارس، براساس اطلاعات به دست آمده تماس‌های مردمی با سامانه پلیسی ۱۱۰ تهران خبر از جنایتی فجیع در محله کوره فرنگی امین آباد می‌داد.

سریعا پس از اعلام این خبر بازپرس کشیک قتل به همراه تیمی از کارآگاهان جنایی اداره آگاهی تهران بزرگ در محل حضور یافتند و تحقیقات اولیه در زمینه موضوع کلید خورد.

با حضور تیم پزشکی قانونی تهران مشخص شد علی رغم سوختگی، متوفی با ضربه کاری چاقو به ناحیه گردن کشته شده است.

براساس گزارشات واصله در جیب مقتول یک کارت شناسایی متعلق به اعضای خانه کارگر کشف شده هرچند مشخص نیست که این کارت متعلق به مقتول بوده یا فردی دیگری.