تشریح جزییات پرونده اختلاس شهرداری خواجوشهر سیرجان

‌دادستان عمومی و انقلاب شهرستان سیرجان از صدور حکم قضایی قطعی پرونده‌ اختلاس شهرداری خواجو شهر سیرجان خبر داد و گفت: طبق این حکم، شهردار سابق خواجوشهر سیرجان به انفصال دائم از خدمات دولتی و 10 سال حبس تعلیقی محکوم شد.

«محسن نیک ورز» در تشریح جزئیات این خبر اظهار کرد: پس از اعلام گزارش اداره‌ کل بازرسی استان کرمان در اواخر اسفندماه سال 1395 مبنی بر اختلاس در شهرداری خواجو شهر سیرجان، بلافاصله موضوع با قید فوریت در دستور کار سیستم قضایی قرار گرفت.

وی افزود: پس از انجام تحقیقات اولیه در دادسرای عمومی و انقلاب سیرجان پرونده با صدور کیفرخواست به دادگاه سیرجان  ارسال شد و سپس حکم قطعی در دادگاه تجدید نظر استان کرمان صادر و پرونده جهت اجرای حکم به اجرای احکام دادسرای سیرجان ارسال شده است.

‌به گزارش ‌ایسنا‌،دادستان سیرجان اظهار کرد: آقای «هادی شول» فرزند علیار، شهردار سابق خواجوشهر سیرجان با اختلاس 450 میلیون تومان از شهرداری خواجوشهر سیرجان، به انفصال دایم از خدمات دولتی و 10 سال حبس تعلیقی محکوم شده است.

نیک ورز افزود: آقای «محمد محمود آبادی» فرزند اصغر متهم ردیف دوم پرونده از کارمندان شهرداری خواجو شهر است و مبلغ 258 میلیون و 465 هزار تومان اختلاس کرده بود که به انفصال دائم از خدمات دولتی و هفت سال حبس تعلیقی محکوم شده است.

دادستان سیرجان اظهار کرد: متهم دیگر پرونده که 39 میلیون تومان اختلاس کرده بود به انفصال دائم از خدمات دولتی و پنج سال حبس تعلیقی محکوم شده است.

این مقام قضایی یادآور شد: بر اساس تبصره ماده 36 قانون مجازات اسلامی انتشار حکم محکومیت جرائم اقتصادی که جرم ارتکابی بیش از 100میلیون تومان باشد، در رسانه ملی و یا یکی از روزنامه‌های کثیرالانتشار الزامی است.