قتل دختر 7 ساله افغان به دست شوهر 35 ساله

مقام های محلی ولایت بادغیس در شمال غرب افغانستان از قتل یک دختر ۷ ساله توسط شوهرش خبر دادند.

نقیب الله امینی، سخنگوی فرماندهی پلیس بادغیس دوشنبه به بی بی سی گفت: این دختر کوچک که «حامیه» نام داشت به دست شوهرش خفه شده است. حدود 10 سال پیش بین دو خانواده برای قتلی که رخ داده بود توافقی انجام شد مبنی بر اینکه یک دختر از خانواده قاتل به خانواده مقتول، داده شود و حامیه دو سال پیش بر اساس همان توافق به عقد شرف الدین درآمد در حالی که شرف الدین ۳۵ ساله یک زن دیگر نیز داشته است.

متهم پس از قتل فرار کرده و پلیس پدر حامیه را که عامل این ازدواج اجباری می داند، بازداشت کرده است.