(تصاویر) بازداشت ۴۷۹ مال‌خر، ۲۸۷ موادفروش و ۲۸ قاچاقچی در تهران

ماموران با اخذ مجوز مقام قضایی به ۳۱۰ پاتوق و مخفیگاه این سارقان رفته و در عملیاتی جداگانه موفق به دستگیری ۴۷۹ مالخر و سارق شدند. این سارقان در پوشش ۲۳ باند سرقت اقدام به عمل مجرمانه خود کرده و تاکنون در تحقیقات اولیه به ۶۸۵ فقره سرقت اعتراف کردند.

طی روز‌های اخیر با اجرای سیزدهمین مرحله از طرح رعد ۴۷۹ سارق و مال‌خر و ۲۸۷ خرده فروش موادمخدر و ۲۸ قاچاقچی در تهران دستگیر شدند.

ماموران با اخذ مجوز مقام قضایی به ۳۱۰ پاتوق و مخفیگاه این سارقان رفته و در عملیاتی جداگانه موفق به دستگیری ۴۷۹ مالخر و سارق شدند. این سارقان در پوشش ۲۳ باند سرقت اقدام به عمل مجرمانه خود کرده و تاکنون در تحقیقات اولیه به ۶۸۵ فقره سرقت اعتراف کردند.

همچنین ۱۱۷ دستگاه خودرو، ۸۸ دستگاه موتورسیکلت، ده‌ها دوچرخه، هشت قبضه سلاح جنگی، یک عدد سلاح شکاری و ۴۸ عدد سلاح سرد کشف و ضبط شده است. ارزش ریالی اموال مکشوفه از سارقان را ۳۵ میلیارد ریال است.

تصاویر ایسنا از دستگیری این مجرمان را در ادامه می‌بینید: