سیزدهمین مرحله از اجرای طرح رعد در تهران

طی روزهای اخیر با اجرای سیزدهمین مرحله از طرح رعد ۴۷۹ سارق و مال‌خر و ۲۸۷ خرده فروش موادمخدر و ۲۸ قاچاقچی در تهران دستگیر شدند.

خبرگزاری ایسنا: طی روزهای اخیر با اجرای سیزدهمین مرحله از طرح رعد ۴۷۹ سارق و مال‌خر و ۲۸۷ خرده فروش موادمخدر و ۲۸ قاچاقچی در تهران دستگیر شدند.

ماموران با اخذ مجوز مقام قضایی به ۳۱۰ پاتوق و مخفیگاه این سارقان رفته و در عملیاتی جداگانه موفق به دستگیری ۴۷۹ مالخر و سارق شدند. این سارقان در پوشش ۲۳ باند سرقت اقدام به عمل مجرمانه خود کرده و تاکنون در تحقیقات اولیه به ۶۸۵ فقره سرقت اعتراف کردند.

همچنین ۱۱۷ دستگاه خودرو، ۸۸ دستگاه موتورسیکلت، ده‌ها دوچرخه، هشت قبضه سلاح جنگی، ‌یک عدد سلاح شکاری و ۴۸ عدد سلاح سرد کشف و ضبط شده است. ارزش ریالی اموال مکشوفه از سارقان را ۳۵ میلیارد ریال است.

سیزدهمین مرحله از اجرای طرح «رعد» در تهرانسیزدهمین مرحله از اجرای طرح «رعد» در تهرانسیزدهمین مرحله از اجرای طرح «رعد» در تهرانسیزدهمین مرحله از اجرای طرح «رعد» در تهرانسیزدهمین مرحله از اجرای طرح «رعد» در تهرانسیزدهمین مرحله از اجرای طرح «رعد» در تهرانسیزدهمین مرحله از اجرای طرح «رعد» در تهرانسیزدهمین مرحله از اجرای طرح «رعد» در تهرانسیزدهمین مرحله از اجرای طرح «رعد» در تهرانسیزدهمین مرحله از اجرای طرح «رعد» در تهرانسیزدهمین مرحله از اجرای طرح «رعد» در تهرانسیزدهمین مرحله از اجرای طرح «رعد» در تهرانسیزدهمین مرحله از اجرای طرح «رعد» در تهرانسیزدهمین مرحله از اجرای طرح «رعد» در تهران