دختر شیشه‌ای تنها مظنون مرگ مشکوک پسر مورد علاقه

دختر ۲۲ ساله شیشه‌ای به عنوان تنها مظنون در مرگ مشکوک پسر مورد علاقه اش در تهران بازداشت شد. دختر جوان مدعی است مصرف شیشه باعث مرگ مرد ۳۳ ساله شده است.

ساعت ۷ و ۳۰ دقیقه یکشنبه یکی از ماموران کلانتری ۱۳۰ نازی آباد تهران با بازپرس دشتبان، کشیک قتل دادسرای جنایی تهران تماس گرفت و از مرگ مشکوک پسر ۳۳ ساله‌ای در خانه اش در یکی خیابان‌های نازی آباد خبر داد. با دستور قضایی تحقیقات درباره مرگ مشکوک این جوان آغاز شد.

در جریان تحقیقات معلوم شد دختر ۲۲ ساله‌ای شب گذشته مهمان مرد جوان بوده و او به عنوان تنها مظنون در این پرونده بازداشت شد.

دختر ۲۲ ساله به کلانتری منتقل شدو به افسر تحقیق گفت: ۱۹ ساله بودم که به عنوان فروشنده در غرفه یک فروشگاه مشغول به کار شدم. همان جا بود که با شاگرد غرفه دیگری در همان فروشگاه آشنا شدم و ارتباطمان شکل گرفت. از دو سال پیش از خانواده ام جدا شدم و تنها زندگی می‌کردم.

ارتباط دوستی ام با این مرد ادامه داشت و هر از گاهی به خانه اش می‌رفتم. بعد از مدتی معتاد شده و شیشه مصرف می‌کردیم. آن شب نیز من برای مصرف شیشه به خانه اش رفتم. هردو شیشه مصرف کردیم. حالم کمی بد شد و رفتم خوابیدم. صبح که بیدار شدم با جسد او روبه رو شدم. دختر جوان ادامه داد: خیلی ترسیده بودم، به اورژانس زنگ زدم که امدادگران آمدند. آن‌ها زمانی که او را معاینه کردند، گفتند فوت شده است. امدادگران اورژانس به ماجرا مشکوک شدند و زمانی که فهمیدند شیشه مصرف کرده ایم، به پلیس زنگ زدند.

دختر جوان پیش از ظهر یکشنبه به شعبه دهم بازپرسی دادسرای جنایی تهران منتقل شد و در جریان تحقیقات گفته‌های پیشین خود را در کلانتری تکرار کرد و این بار هم منکر نقش داشتن در مرگ مرد جوان شد. با توجه به مشکوک بودن مرگ این مرد، دختر شیشه‌ای بازداشت شد و برای ادامه تحقیقات در اختیار ماموران اداره دهم پلیس آگاهی تهران قرار گرفت.

منبع: نوداد