ایران چند چندقلو دارد؟

سخنگوی سازمان ثبت احوال کشور گفت: در 4 ماه گذشته 14 هزار و 569 ولادت ناشی از چند قلو زایی بوده است.

سیف اله ابوترابی سخنگوی سازمان ثبت احوال کشور با بیان اینکه در سال گذشته 45 هزار و 221 ولادت ناشی از چند قلوزایی بوده است، اظهار کرد: 21 هزار و 457 تولد از این رقم دوقلو بودند و همچنین 738 تولد سه قلو، 22 تولد چهارقلو و یک تولد 5 قلو ثبت شده است که مورد 5 قلویی در استان اصفهان بوده است.

ابوترابی تصریح کرد: در 4 ماه گذشته نیز 14 هزار و 569 ولادت ناشی از چند قلو زایی بوده است که از این رقم 6 هزار و 921 تولد دوقلو بودند؛ 227 تولد سه قلو و 9 تولد چهارقلو به ثبت رسیده است و همچنین دو تولد 5 قلو یکی در استان اصفهان و دیگری در استان مرکزی به ثبت رسیده است.

سخنگوی سازمان ثبت احوال کشور در خصوص نسبت جنسیت در زمان ولادت گفت: در کشور به ازای تولد هر 106 پسر، 100 دختر متولد می‌شود.

ابوترابی تصریح کرد: برپایه‌ی آخرین اطلاعات ثبت شده بیشترین نسبت جنسیتی نوزادان کشور در استان اردبیل بوده است، به نحوی که به ازای تولد هر ۱۱۲ پسر، 100 دختر متولد شده است.

وی افزود: همچنین کمترین میزان‌ نسبت جنسیتی کشور مربوط به استان‌های قم و مازندران است، به نحوی که به ازای تولد هر ۱۰۴ پسر، 100 دختر متولد شده است.

منبع: باشگاه خبرنگاران جوان