کشف ۶ کیلوگرم زیورآلات از مسافران ترکیه

یکی از این دو مسافر مقدار ۲ کیلوگرم و دیگری ۴ کیلو و ۷۷۰ گرم زیور آلات نقره را همراه داشتند که می خواستند به صورت غیر قانونی وارد ایران کنند.

خبرآنلاین: ماموران گمرک بارزگان از دو مسافر ترکیه ای ۶ کیلو و ۷۷۰ گرم زیورآلات نقره کشف کردند.

به گزارش گمرک ایران، یکی از این دو مسافر مقدار ۲ کیلوگرم و دیگری ۴ کیلو و ۷۷۰ گرم زیور آلات نقره را همراه داشتند که می خواستند به صورت غیر قانونی وارد ایران کنند.

کشف ۶ کیلوگرم زیورآلات از مسافران ترکیه