۳ ماه اول سال چند نفر در پایتخت غرق شده اند؟

پزشکی قانونی تهران اعلام کرد: ۱۷ نفردر سه ماه نخست امسال به دلیل غرق شدگی جان خود را از دست داه‌اند.

پزشکی قانونی تهران اعلام کرد: ۱۷ نفردر سه ماه نخست امسال به دلیل غرق شدگی جان خود را از دست داه‌اند.

پزشکی قانونی تهران اعلام کرد: در فصل بهار امسال ۱۷ نفر در اثر غرق شدگی جان خود را از دست داده اند که این تعداد در مقایسه با مدت مشابه سال قبل که تعداد فوت ناشی از غرق شدگی ۱۱ نفر اعلام شده بود، ۵۴ درصدافزایش یافته است.

بنابر این گزارش از کل قربانیان غرق شدگی در ۳ ماه نخست امسال ۱۷ نفر مرد بوده و در خردادماه نیز آمار فوت ناشی از غرق شدگی ۹ مورد است.

منبع: فارس