واژگونی وانت بار در بازار گل تهران

سقوط یک دستگاه وانت بار به زمین خاکی در ضلع شمالی بازار گل شهید محلاتی حادثه ساز شد. در این حادثه یک دستگاه وانت بار به علت نامعلوم در قسمت خاکی ضلع شمالی بازار گل محلاتی پس از سقوط در گودال واژگون و متوقف شد و راننده با کمک شهروندان از خودرویش خارج شد.

آتش‌نشانی: سقوط یک دستگاه وانت بار به زمین خاکی در ضلع شمالی بازار گل شهید محلاتی حادثه ساز شد. در این حادثه یک دستگاه وانت بار به علت نامعلوم در قسمت خاکی ضلع شمالی بازار گل محلاتی پس از سقوط در گودال واژگون و متوقف شد و راننده با کمک شهروندان از خودرویش خارج شد.

آتش نشانان پس از انجام اقدامات اولیه و درخواست جرثقیل از طرف راننده، خودرو را به محل امن انتقال دادند. با توجه به خاکی بودن محل حادثه، خوشبختانه آسیب زیادی به خودرو وارد نشد.

واژگونی وانت بار در بازار گل تهرانواژگونی وانت بار در بازار گل تهرانواژگونی وانت بار در بازار گل تهران