بازداشت 3 کارشناس مالیاتی کرج به اتهام دریافت رشوه

این افراد با دریافت وجوهی به عنوان رشوه مالیات شرکتهایی را که ممیزی می کردند کاهش می‌دادند.

دادستان عمومی و انقلاب کرج از دستگیری سه نفر از کارشناسان امور مالیاتی کرج خبر داد.

حاجی رضا شاکرمی، اظهار داشت:3 نفر از کارشناسان امور مالیاتی کرج با رصد اطلاعاتی توسط وزارت اطلاعات و تشکیل پرونده قضایی بازداشت شدند.

وی افزود: این افراد با دریافت وجوهی به عنوان رشوه مالیات شرکتهایی را که ممیزی می کردند کاهش می‌دادند.

دادستان عمومی و انقلاب استان البرز با بیان اینکه اتهام این افراد دریافت رشوه در مقابل کاهش مالیات شرکت‌ها بوده است،بیان کرد: این افراد تاکنون از حدود 6 شرکت وجوهی را دریافت کرده‌اند.

عصرایران