ویرانه های به جا مانده از آتش سوزی یونان

شمار قربانیان آتش سوزی جنگل‌های یونان به 82 تن رسید این در حالی است که امدادگران در زمان امدادرسانی با زمین‌های سوخته و خانه‌های ویران مواجه شده‌اند.

خبرآنلاین: شمار قربانیان آتش سوزی جنگل‌های یونان به 82 تن رسید این در حالی است که امدادگران در زمان امدادرسانی با زمین‌های سوخته و خانه‌های ویران مواجه شده‌اند.

ویرانه های به جا مانده از آتش سوزی یونانویرانه های به جا مانده از آتش سوزی یونانویرانه های به جا مانده از آتش سوزی یونانویرانه های به جا مانده از آتش سوزی یونانویرانه های به جا مانده از آتش سوزی یونانویرانه های به جا مانده از آتش سوزی یونانویرانه های به جا مانده از آتش سوزی یونانویرانه های به جا مانده از آتش سوزی یونانویرانه های به جا مانده از آتش سوزی یونان