(تصاویر) ریزش سقف یک حسینیه در قم

این حسینیه بدون رعایت اصول ایمنی در حال توسعه بود که به علت سنگین شدن سقف آن فروریخت.

فرارو- شب گذشته سقف یک حسینیه در منطقه نیروگاه - قم فرو ریخت؛ این حسینیه بدون رعایت اصول ایمنی در حال توسعه بود که به علت سنگین شدن سقف آن فروریخت. در این حادثه ۶ نفر مصدوم شدند که با کمک نیروهای امدادی از زیر آوار خارج شدند.

عکاس : محمد محسن‌زاده/ میزان