۲بنای تاریخی آذربایجان شرقی به منظور واگذاری به مزایده گذاشته شد

۲بنای تاریخی آذربایجان شرقی به منظور واگذاری به مزایده گذاشته شد

تبریز- مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری آذربایجان شرقی از قرارگیری «کاروانسرای گویجه بئل» هریس و «کاروانسرای جانانلو» کلیبر در لیست مزایده واگذاری بناهای تاریخی کشور خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر ، مرتضی آبدار ظهر امروز چهارشنبه در جمع خبرنگاران ضمن اعلام این خبر، اظهار کرد: صندوق احیا و بهره برداری از بناهای تاریخی و فرهنگی، در این دور از مزایده واگذاری بناهای تاریخی، «کاروانسرای گویجه بئل» هریس و «کاروانسرای جانانلو» کلیبر را به مزایده گذاشت.

آبدار ادامه داد: بر این اساس متقاضیان شرکت در این مزایده، ظرف مدت۱۰روز از تاریخ نشر آگهی حداکثر تا پایان وقت اداری شنبه مورخ ۱۴ مرداد ماه مهلت دارند اسناد مزایده را به دبیرخانه کمیسیون مزایده صندوق احیا به نشانی تهران، میدان بهارستان، خیابان اکباتان، عمارت مسعودیه، ارسال کنند.

مدیرکل میراث فرهنگی استان، گفت:متقاضیان برای دریافت اسناد مزایده باید نماینده خود را کتباً به دبیرخانه مذکور معرفی نمودهو طی مدت ۱۰ روز از تاریخ پایان مهلت دریافت اسناد، حداکثر تا ساعت ۱۸ روز شنبه مورخ ۲۷/۵/۹۷ مدارک مربوطه را تکمیل و تحویل دبیرخانه نموده و رسید دریافت کنند. تاریخ گشایش پاکت الف و ب روز یکشنبه مورخ ۲۸/۵/۹۷ راس ساعت ۱۱ و تاریخ گشایش پاکت "ج" روز سه شنبه مورخ ۶/۶/۹۷ راس ساعت ۱۱ در محل دفتر مرکزی صندوق احیا خواهد بود.