ترامادول‌های قاچاق در چمدان مسافری

ماموران گمرک بازرگان موفق به کشف قرص قاچاق مسافری شدند. آن‌ها با مشکوک شدن به چمدان یک مسافر اقدام به بازرسی این چمدان کردند و انواع قرص ترامادول را که به طور حرفه‌ای در چمدان جاسازی شده بود، کشف کردند.

خبرآنلاین: ماموران گمرک بازرگان موفق به کشف قرص قاچاق مسافری شدند. آنها با مشکوک شدن به چمدان یک مسافر اقدام به بازرسی این چمدان کردند و انواع قرص ترامادول را که به طور حرفه ای در چمدان جاسازی شده بود ، کشف کردند.

به گزارش گمرک ایران، ماموران گمرک ایران با استفاده از تجربیات و تخصص خود و به کمک دستگاههای کنترلی و پیشرفته مستقر در گمرکات توانستند، در سال گذشته 7475000 عدد قرص ترامادول را از محموله های مختلف کشف و ضبط کنند.

ترامادول‌های قاچاق در چمدان مسافری